Rosario Sarmiento achéganos a mostra “Manuel Colmeiro. Espazos e encadramentos”

O obxectivo desta exposición, que serve para iniciar no museo MARCO de Vigo a programación do 2020, é ofrecer unha nova ollada sobre a obra dun dos pintores chave na historia da arte galega: Manuel Colmeiro.

A mostra está deseñada polo seu comisario, o historiador e crítico Carlos Bernardez, como unha lectura, que traza varios eixos espazo-temporais e repasa a traxectoria de Colmeiro dende os inicios da súa formación arxentina até o seu regreso definitivo a Galicia, a través das cinco seccións nas que se estrutura a mostra.
Neste amplo percorrido, incídese na súa relación cos espazos artísticos onde desenvolveu a súa obra —Buenos Aires, París, Galicia— e sublíñase a súa contribución decisiva á formación do Movemento Renovador da Arte Galega, presentando as súas obras xunto as doutros artistas galegos —Maside, Souto, Torres, Laxeiro, Virxilio Blanco— e exemplos doutros contextos da modernidade internacional, nomeadamente arxentina.
Tanto Colmeiro como o conxunto dos integrantes d’Os Novos adoptan a ideoloxía da vangarda en Galicia, antes da guerra, cunha vontade de facer que a creación plástica se orientase en duas direccións de identidade e de modernidade para reflectir a esencia do galego sen deixar de ser modernos.

Pin It on Pinterest

0 Shares
Share
Tweet
Share