Todas as colaboracións

Mostras na Casa do Cabido

Rosario Sarmiento fálanos das mostras que se poden ver na Casa do Cabido en Santiago de Compostela.

María Antonia Dans

Rosario Sarmiento fálanos sobre a pintora Maria Antonia Dans.

O fillo pintor de Rosalía

Un dos fillos de Rosalía de Castro, Ovidio Murguía, foi un gran pintor.

Arte e guerra

Da man de Rosario Sarmiento adentrámonos da significación da guerra a través da arte.

Luís Seoane

‘Modernidades diverxentes’ é o título da exposición que se pode ver na Coruña sobre Luís Seoane e a súa relación coa revista arxentina Ver e Estimar.

Yolanda Carbajales

Yolanda Carbajales é unha das gravadoras máis interesantes do panorama actual. Rosario Sarmiento cóntanos como é a súa complicada técnica.

Berta Cáccamo

Rosario Sarmiento fala unha semana máis de artes plásticas. Esta semana cóntanos sobre Berta Cáccamo

Visitamos a mostra ‘Un mundo que sofre baixo un manto de flores’

Na colaboración de Rosario Sarmiento no Diario Cultural falamos da mostra ‘Un mundo que sofre baixo un manto de flores. Paisaxes exteriores/paisaxes interiores’ na salas do Kiosco Alfonso e Palexco na Coruña.
Esta mostra é a primerira dun ciclo de seis que teñen como fio condutor a creación artistica durante o confinamento pola pandemia do COVID- 19.

‘Nosa arte en corentena’, na que as comisarias da mostra, Anxela Caramés e Leticia Castromil, tratarán de facer un mapeado dos artistas coruñeses activos na cidade.

A temática deste primeira mostra “Paisaxes exteriores/paisaxes interiores” parte da idea de que a ‘paisaxe’ está moi presente no noso día a día este ano. A nosa paisaxe interior da casa, as nosas reflexións, o noso autocoñecemento, a nosa necesidade de saír ao exterior para respirar, pasear e redescrubrir as praias, os bosques, as cidades… Todo iso é do que os artistas desta mostra falan nas súas obras. 

Un total de 42 creadores de diferentes xeracións e poéticas a través de medios como a pintura, a fotografia, o debuxo ou a instalación falan da importancia que a creación, a arte e a cultura cumpriron e están a cumprir nun momento tan convulso e que tanta pegada está a deixar nas nosas vidas como é o actual.

Mulleres académicas

A Real Academia de Belas Artes aposta por exposicións que poñen en primeiro plano á muller.

O FFoco da Coruña

No FFoco, o festival de fotografía da Coruña, hai grandes exposicións. Dous das máis destacadas son as de Paolo Gasparini e Maria Moldes.

Pin It on Pinterest